Hyperbare zuurstoftherapie - PDF Gratis download- afdrukbare pdf met capaciteitstabel voor medische zuurstofcilinders voor volwassenen ,Hyperbare zuurstoftherapie is een medische behandeling waarbij patiënten in een ruimte met verhoogde omgevingsdruk 100% zuivere zuurstof inademen. Hyper betekent meer of hoger terwijl baar voor druk staat. Hyperbaar wil dus zeggen aan een hogere druk.Richtlijnen voor het gebruik van zuurstof bij volwassenen ...zuurstof aan palliatieve patiënten voor te schrijven met het doel de levenskwaliteit te verbeteren. Er zijn aanwijzingen dat dit doel voornamelijk bereikt wordt als patiënthypoxemisch is, niet bij dyspnoe zonder hypoxemie. Praktische richtlijn Dit is enkel van toepassing voor patiënten die beantwoorden aan het statuut van palliatieve patiënt.Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige ...

volwassenen met overdag in rust een ernstige chronische hypoxemie (zuurstoftekort in het bloed) zoals cliënten met COPD, CF (cystic fibrosis) of andere chronische longaandoeningen; volwassenen met vasculaire aandoeningen, hartfalen of spierziekten. 1 Richtlijn zuurstofbehandeling thuis, Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, 2000

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Percutane zuurstofsaturatiemeting | Huisarts & Wetenschap

Aug 07, 2019·De percutane zuurstofsaturatiemeting (pulsoxymetrie) geeft een niet-invasieve indicatie van de cardiorespiratoire toestand van de patiënt. Hoewel er nog weinig onderzoek is gedaan naar de meerwaarde van de percutane zuurstofsaturatiemeter in de huisartsenpraktijk, is het gebruik ervan inmiddels niet meer weg te denken. Huisartsen geven aan dat de …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Handleiding beheer medische afvalstoffen - OVAM

Hoofdstuk 2 lijst de algemene verplichtingen voor het beheer van medische afvalstoffen op. Deze gelden voor zowel de ziekenhuizen, de geneeskundige praktijken als de thuisverzorgers. De hoofdstukken 3, 4 en 5 zetten de specifieke verplichtingen voor de respectievelijke groepen

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Tips voor een correct gebruik - PDF Gratis download

4 Dosisteller met kleurenindicator Uw inhalator heeft een kleurenindicator die bijhoudt hoeveel pufs (doses) er nog in zitten nadat het apparaatje is klaargemaakt voor gebruik. Indien hij gebruikt wordt volgens de instructies, bevat uw inhalator 120 pufs. Dit betekent dat er in elke inhalator voldoende geneesmiddel zit voor 30 dagen.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Elementaire PDF-afdruktaken, Acrobat, Reader

Een PDF kan een set afdrukvoorinstellingen bevatten. Dit is een groep documentspecifieke waarden die worden gebruikt om elementaire afdrukopties in te stellen. Als u een afdrukvoorinstelling voor een document maakt, hoeft u niet steeds handmatig opties in te stellen in het dialoogvenster Afdrukken.Het is verstandig afdrukinstellingen te definiëren voor een PDF …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave ...

- Kontakt met de huid : Bij bevriezing minimaal 15 minuten met water sproeien. Breng een steriel verband aan. Behandel als brandwonden. Zorg voor medische hulp. - Oogcontact : Spoel de ogen onmiddellijk en grondig met water gedurende minimaal 15 minuten. - Inslikken : Inslikken wordt niet waarschijnlijk geacht. 4.2.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Op te zuigen ...

MEPACT wordt gebruikt voor de behandeling van osteosarcoom (botkanker) bij kinderen, adolescenten en jonge volwassenen (tussen 2 en 30 jaar), nadat met een operatieve ingreep de tumor is verwijderd. Het wordt in combinatie met chemotherapie gebruikt om resterende kankercellen te doden en zo het risico te verminderen dat de kanker terugkomt. 2.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Zuurstofbehandeling - Blackboard Learn Login

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Zuurstof toedienen 5 volwassenen met overdag in rust een ernstige chronische hypoxemie (zuurstoftekort in het bloed) bij COPD of andere longaandoeningen; volwassenen met vasculaire aandoeningen, hartfalen, spierziekten of AIDS. Behandeling met zuurstof is niet zinvol wanneer: er sprake is …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp